Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ สสภ.10

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 ก.พ. 64

ประกาศ สสภ.10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พ.ค. 63

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น

20 เม.ย. 63

ประกาศ สสภ.10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บพัสดุและอาคารคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

20 เม.ย. 63

ประกาศ สสภ.10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีตรวจคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

16 เม.ย. 63

ประกาศ สสภ.10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดย่อยตัวอย่างด้วยเครื่องไมโครเวฟ(Microwavedigestion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

9 เม.ย. 63

ประกาศ สสภ.10 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บพัสดุและอาคารวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 เม.ย. 63

ประกาศ สสภ.10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 เม.ย. 63

ประกาศ สสภ.10 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดย่อยตัวอย่างด้วยเครื่องไมโครเวฟ (Microwavedigestion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนทั้งหมด 34 รายการ
1 2 3 4 5 > >>