Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

KM : Knowledge management (การจัดการองค์ความรู้)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ก.ค. 63

ทบทวนมาตรการลดและคัดแยกขยะของสำนักงานฯ และร้านค้าสวัสดิการ ครั้งที่ 2/2563

19 มิ.ย. 63

ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

17 มี.ค. 63

การออกแบบกราฟิก (G r a p h i c D e s i g n A d o b e p h o t o s h o p)

24 ม.ค. 63

KM ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 หัวข้อ "แนวปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุและยานพาหนะ"

17 ม.ค. 63

KM ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 หัวข้อ "การใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.40 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
9 ม.ค. 63

KM ครั้งที่ 1/1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 63 หัวข้อการจัดการขยะในสำนักงาน

9 ม.ค. 63

KM ครั้งที่ 1/2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 63 หัวข้อเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นสำหรับมือใหม่

ประเภทไฟล์: .pptx ขนาดไฟล์ : 9.42 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1