Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

Regional Environment Office 10

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มการรายงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 มี.ค. 64

หมวด 1 ข้อ 1.1(1) แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
2 มี.ค. 64

หมวด 1 ข้อ 1.3 เกณฑ์ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม update 2562

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
2 มี.ค. 64

หมวด 1 ข้อ 1.3(1-4) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
2 มี.ค. 64

หมวด 1 ข้อ 1.4(1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 2563

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
2 มี.ค. 64

หมวด 1 ข้อ 1.5(1) คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
2 มี.ค. 64

หมวด 1 ข้อ 1.6(1) แผนงานโครงการและกิจกรรม

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
2 มี.ค. 64

หมวด 1 ข้อ 1.7(1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
11 มี.ค. 64

หมวด 2 ข้อ 2.1(1-3) การฝึกอบรม

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 25 รายการ
1 2 3 4 > >>